Druk op je werk is niet erg tenzij jij er last van hebt.

Herken jij dit?                                                                Je werkt hard,  je hebt moeite om het werk los te laten en om thuis lekker te ontspannen. Je piekert veel over je werk, slaapt minder goed dan voorheen en voelt je vermoeid en futloos. Het weekend is te kort om bij te tanken.

Dan bestaat er een mogelijkheid dat je een burnout aan het ontwikkelen bent.

Wat is een burnout:

Een mentale uitputtingstoestand ten gevolg van een verstoring in de energie balans.*

Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door ongewone vermoeidheidsklachten en gevoelens van uitputting. Samenvattend worden deze klachten ook wel aangeduid als klachten van emotionele uitputting.

Typerend voor burnout zijn een hoge afstandelijkheid ten opzichte van het werk en het gevoel het werk niet meer goed aan te kunnen.

De meting van burnout is gericht op klachten die onder de noemer van emotionele uitputting vallen.

Dit is gemeten aan de hand van vijf uitspraken,

 • ‘emotioneel uitgeput’
 • ‘leeg gevoel’,
 • ’s ochtends moe voelen’,
 • ‘uitgeput door werk’ en
 • ‘op zijn’. **

Welke type mens heeft een verhoogd risico op burnout:

Degene die altijd Ja – zegt:                                           het dominante type, zegt alles aan te kunnen en is zeer ambitieus.

Degene die geen Nee – zegt: ·                                       het precieze, perfectionistische en (over) ijverige type

Karaktereigenschappen van de persoon dat een verhoogd risico loopt:

 • Neiging tot perfectionisme
 • Hard werken
 • Plichtsgetrouw
 • Toegewijde idealist
 • Ambitieus
 • Behoefte om zichzelf te bewijzen
 • Doelgericht
 • Moeite met nee zeggen
 • Eigen grenzen niet kennen
 • Meer doen dan kan
 • Moeite met delegeren
 • Zichzelf opofferen

Wat is belangrijk als je bovenstaand herkent?

Ga je klachten bespreekbaar maken bij je direct leidinggevende, iemand van HRM of bij de bedrijfsarts. Zij kunnen je verder helpen.

Wat kan Anders Kijken voor je doen?

Tijdens een intake gesprek kan Caroline Koolhaas constateren of je uitputtingsverschijnselen hebt en in welke mate.

Daarna kan in overleg met je werkgever(en de bedrijfsarts) gekeken worden of er aanpassingen gedaan moeten worden in je werkbelasting.

Anders Kijken kan je door middel van een coachtraject begeleiden richting herstel.

Tijdens dit traject wordt je geholpen met de opbouw van je werkzaamheden en ga je samen werken aan hoe je door anders te kijken naar je rol en je werkzaamheden op een gezonde manier aan het werk kan.

Bel gerust voor meer informatie of een afspraak.

Aanbevolen literatuur:                                                   Uit je burnout, een dertig dagen programma van Carien Karsten.

Bronvermelding:                                                               *   Behandelingsstrategieen bij Burnout onder redactie van prof. dr. C.A.L.Hoogduin, prof. dr. W.B. Schaufeli, prof. dr. C.P.D.R.Schaap, dr. A.B. Bakker

**    Definitie gehanteerd door het Centraal Bureau van Statistiek