Alles inklappen | Alles uitklappen
Waarom coaching?

Sommige medewerkers zijn er meer bij gebaat om op individuele basis te werken aan hun persoonlijke competenties.

Business coaching

Business Coaching is een individueel begeleidingstraject, waarbij de doelstellingen van uw bedrijf centraal staan bij het ontwikkelen van de gewenste competenties van de medewerker. De inhoud van de coaching wordt geheel op de individuele medewerker afgestemd.

Waar kunt u aan denken?

 • Coaching van de onervaren leidinggevende bij het ontwikkelen van leidinggevende capaciteiten.
  Voorbeeld: u wilt een van uw medewerkers met potentie een leidinggevende positie geven.
 • Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van een meer ervaren leidinggevende. Voorbeeld: u ziet dat uw leidinggevende zich te veel bezighoudt met inhoud in plaats van de grote lijnen.
  Hij moet leren zaken los te laten en te delegeren.
 • Begeleiden van uw medewerker wanneer er een stagnatie optreedt in zijn competentieontwikkeling.
  Voorbeeld: een medewerker mist de flexibiliteit om mee te gaan in een verandering binnen de afdeling en gaat met de hakken in het zand.
 • Investeren in uw medewerker om hem te boeien & te binden aan uw bedrijf.
  Voorbeeld: Een goede werknemer wil doorstromen in uw bedrijf maar heeft nog te weinig inzicht in zijn eigen kwaliteiten. Om hem te behouden mag hij dit onderzoeken binnen een coachingstraject.
Het Coachingstraject

Het coachingstraject bestaat uit 5 stappen:

 1. De uitgangspositie is een vrijblijvend kennismaking gesprek met uw medewerker. Op basis van dit gesprek vindt terugkoppeling en advies plaats.
 2. Op basis van het advies stelt Anders Kijken Training & Coaching een offerte voor u samen.
 3. Uitgangspunt bij de coaching is een nul-meting. Dit gesprek vindt plaats met uw medewerker, zijn direct leidinggevende en de coach. Het vastleggen van het vertrekpunt en het vaststellen van de doelstellingen zijn hierin belangrijke onderdelen. Ook worden de individuele doelstellingen van de medewerker afgestemd op de doelstellingen van uw bedrijf. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt door de coach. Commitment van beide partijen is van essentieel belang voor het slagen van het coachingstraject.
 4. Er vinden bijeenkomsten van 2 uur plaats op de locatie van de coach.
 5. Na deze bijeenkomsten vindt een evaluatie plaats met uw medewerker, zijn direct leidinggevende en de coach. Tijdens dit gesprek worden de doelstellingen uit de nul-meting geëvalueerd.De inhoud van de coachingstrajecten is vertrouwelijk. Hierover wordt niet naar de werkgever gerapporteerd.