Alles inklappen | Alles uitklappen
Waarom een training?

Training is een krachtig instrument om leidinggevenden en medewerkers te versterken in hun communicatieve vaardigheden en hun houding. Door specifieke trainingen en workshops van Anders Kijken leert men van en met elkaar.
Hierdoor wordt een betere communicatie en samenwerking binnen de organisatie gerealiseerd.

Een training van Anders Kijken levert een bijdrage aan het vergroten van het communicatief vermogen van uw totale organisatie. Het is een middel voor leidinggevenden om samen na te denken over de manier waarop zij het beste onderling, maar ook met hun medewerkers kunnen communiceren. Een organisatie boekt betere resultaten als alle afdelingen van de organisatie met elkaar overleggen en samenwerken.

Business training

Anders Kijken maakt voor uw bedrijf een maatwerktraining op een manier die past bij uw bedrijfsvoering en uw medewerkers.

Overtuiging stuurt ons Gedrag. Dit is het uitgangspunt voor alle trainingen en workshops. Anders Kijken Training & Coaching gaat uit van het standpunt dat alle trainingen en workshops praktisch van aard en morgen op de werkvloer toepasbaar moeten zijn.

De trainingen worden op maat gemaakt vanuit een aantal (basis) concepten. Deze concepten zijn breed toepasbaar.

Enkele voorbeelden:

  • Relatiegericht Communiceren
  • Coachvaardigheden
  • Samen werken is samenwerken
  • Teambuilding
  • Het houden van jaargesprekken en functioneringsgesprekken
  • Het geven en ontvangen van feedback
  • Verzuimmangement
  • Work-Life Balance
Werkwijze

Hoe gaat Anders Kijken Training & Coaching te werk?

Op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek en uw specifieke wensen stelt Anders Kijken een offerte voor u samen waarin het begeleidingstraject wordt voorgesteld.
Het vastleggen van het vertrekpunt en de doelstellingen zijn hierin belangrijke onderdelen.

Samen kijken we naar hetgeen u wilt bereiken met uw afdeling, team of bedrijf. Hoe is het NU en waar wilt u in de TOEKOMST naar toe.
Anders Kijken werkt uitsluitend met voorafgestelde, heldere doelstellingen waarop ook geëvalueerd kan worden.

Na akkoord werken wij het plan van aanpak uit.
Hierbij vinden wij het belangrijk uw bedrijf te leren kennen. Wij kijken dan ook graag mee op de werkvloer om de cultuur en manier van werken binnen uw bedrijf te leren kennen. Als wij een goed beeld hebben gevormd van wat u wilt en waar uw behoeftes liggen maken wij een plan van aanpak om de bestaande problemen op te lossen. Als het plan van aanpak van Anders Kijken Training & Coaching u aanspreekt gaan we aan de slag.

Goede onderlinge communicatie leidt tot een
productieve organisatie.