Opdrachtgevers

Voor organisaties en werkgevers

Anders Kijken is als sinds 2010 succesvol in het coachen van medewerkers binnen organisaties.

De verschillende coachtrajecten kunnen worden aangeboden in samenwerking met u als werkgever. De coaching is in alle gevallen gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker, of we het nu hebben over een ontwikkelingsvraagstuk of over stress en/ of burnout klachten.

U wilt een goede werkgever zijn en u wilt daarvoor vitale en productieve medewerkers hebben. Het is belangrijk dat u of de direct betrokken manager ook zijn of haar aandeel in de ontwikkeling van uw medewerker heeft.

Daarom is een onderdeel van de coaching een nulmeting en een evaluatie over de werkgerelateerde doelstellingen van het traject. Commitment van zowel organisatie als medewerker is essentieel.

De vertrouwelijkheid van de medewerker staat centraal. Anders Kijken rapporteert hier niet over. Over het proces en de voortgang kunnen we overleggen, met toestemming van de medewerker.

Wilt u verdere informatie of een coachvraag met mij bespreken dan kunt u mij altijd bellen.

Of u kunt een vrijblijvende afspraak voor een intake maken voor uw medewerker. Daarna neem ik contact met u op voor een advies en offerte.

Mijn werkwijze

  • Uitgangspunt bij de coaching is een nulmeting. Dit gesprek vindt plaats met de medewerker, zijn directe manager en de coach, Caroline Koolhaas. Het vastleggen van het vertrekpunt en het vaststellen van de doelstellingen zijn hierin belangrijke onderdelen. Ook worden de individuele doelstellingen van de medewerker afgestemd op de doelstellingen van de organisatie . Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt door de coach. Commitment van beide partijen is van essentieel belang voor het slagen van het coachtraject. Dit gesprek vindt plaats op de locatie van de organisatie.
  • Gemiddeld 5 sessies van twee uur op het kantoor van Anders Kijken in Rotterdam. (Elders is bespreekbaar).
  • Na deze bijeenkomsten vindt een evaluatie plaats met de medewerker, zijn/ haar directe manager en de coach, Caroline Koolhaas. Tijdens dit gesprek worden de doelstellingen uit de nulmeting geëvalueerd. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt. Dit gesprek vindt plaats op de locatie van de organisatie.
  • In sommige gevallen wordt er in dit gesprek besloten om het traject met enkele sessies te verlengen omdat de doelstellingen nog niet volledig behaald zijn.

Coaching
op Stress en Burnout >

Coaching
op Persoonlijke Ontwikkeling >

Coaching
op Zingeving >

Teamontwikkeling >